Produkter och tjänster

Fibernät

En stor del av det befintliga kopparnätet byts i dag ut mot fiber. Längre linjelängder, mindre underhållskrav samt framför allt, höga kapacitetskrav gör att de Nordiska länderna är bland de ledande i Europa när det gäller fiberutbyggnad.

Onfield Networks tillhandahåller tjänster inom all typ av fiberutbyggnad där vi arbetar med stamfiber och framför allt med kundnät (FTTH). De tjänster vi utför för våra kunder idag är installation, blåsning, skarvning, inmätning och felsökning. Våra medarbetare besitter bred svetskompetens med en mycket modern maskinpark.

Datanät

Datanät (CAT-nät) används i fastighets- och kontorsnät för alla typer av informationsöverföring, men framför allt TCP/IP.

Vi erbjuder våra kunder, planering, projektering, installation, terminering och inmätning i existerande eller ny kanalisation. Vi genomför även driftsättning av fastighetsnät.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och spetskompetens innom all installation av fastighets-/datanät. I dagsläget installerar vi C.5-, C.6-, och C.7-nät för bland annat några av Göteborgs största fastighetsägare. Onfield Networks tekniker har dessutom certifiering på AMP:s installationsutrustning.

Telenät

Onfield Networks är etablerade på denna marknadsdel genom flerårig service och installation av i Telia/Skanovas spridningsnät.

Koaxnät

Onfield Networks arbetar sedan länge som underleverantör åt bland annat Sönnico Installasjon och Canal Digital med kabel-tv installationer. Vi installerar internet och kabel-tv åt drygt 2000 kunder/hushåll per år.

© Onfield Networks AB | Personal | Arbeta hos oss
Valid XHTML / CSS | Utvecklad av onycore.com