Onfield Networks

Onfield Networks är ett självständigt telecomtjänsteföretag, med försäljning mot privat och företagsmarknaden i Norden. Vi arbetar med privatkunders hemmanät, fastighetsägares lokala husnät och nätleverantörers regionala spridningnät.

Vår verksamhet kännetecknas av stor kunskap, kvalitet och flexibilitet i alla led. Onfield Networks jobbar med närhet till kunden för att nå maximal effektivitet av arbetet.

Här finns vi:

Sandefjord, Norge (Koncernens huvudkontor)

Karlstad, Sverige

Göteborg, Sverige

Borås, Sverige

Stockholm, Sverige

 
© Onfield Networks AB | Personal | Arbeta hos oss
Valid XHTML / CSS | Utvecklad av onycore.com